Adres:
ul. Czwartaków 1 i 3
ul. Godebskiego 10,12,14
81-134 Gdynia

 

Dane kontaktowe:

Zarządzający:

Wojskowe TBS „KWATERA” Sp. z .o.o

ul. Starościńska 1

02-516 Warszawa

tel: 22 379 45 45
fax: 22 379 45 44

e-mail: gdynia@wtbs-kwatera.pl

Administrator:

 

 

 

 

Małgorzata Borawska, tel. 693 080 844

malgorzata.borawska@wtbs-kwatera.pl 

Biuro Administratora

ul. Godebskiego 10,

81-134 Gdynia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Zespołu:                          Danuta Rączka – Babula, tel.: 693 086 317

                                                        Danuta.Raczka@wtbs-kwatera.pl

Koordynator Zespołu Terenowego: Iwona Matysiewicz-Wróbel, tel.: 22 379 45 93

                                                        I.Matysiewicz@wtbs-kwatera.pl

Informacje ogólne:

Budynki mieszkalne oddane zostały do użytkowania 18.10.2005r
Okres gwarancji budowlanej uległ zakończeniu z dniem 02.11.2008 – na gwarancję ogólnobudowlaną, z dniem 02.03.2009 - na trwałość przyklejonych płytek.
Okres gwarancyjny obejmuje instalacje z.w.; c.w i c.o. do dnia 20.11.2015r
Gwarant: Eiffage - Mitex S.A.
 
 
Zasób mieszkaniowy:                                                                                 
  • liczba budynków - 5
  • liczba mieszkań - 190
  • Pum = 10 912,92 m2

 

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła, gazu, wody wraz z odprowadzeniem ścieków, zużycia energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości stałych w zasobach Wojskowego TBS „KWATERA” Sp. z o.o.

 

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła, gazu, wody wraz z odprowadzeniem ścieków, zużycia energii elektrycznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów dodatkowych usług w zasobach Wojskowego TBS „KWATERA” Sp. z o.o.

 

"Kwatera" - zarządzanie nieruchomościami Gdynia

Galeria