Adres:

ul. Radiowa 20
01-485 Warszawa
 
Dane kontaktowe:

Zarządzający:

Wojskowe TBS „KWATERA” Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1,
02-516 Warszawa

tel. (22) 379 45 45

fax: (22) 379 45 44

Administrator:

Henryk Marciniak, tel. 693 080 869

e-mail: warszawa@wtbs-kwatera.pl

 

Biuro Administratora

ul. Radiowa 20 A  lok.13 Klatka I           

01-485 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Zespołu:                          Ewa Maślankiewicz, tel.: 693 088 123

                                                        Ewa.Maslankiewicz@wtbs-kwatera.pl

Koordynator Zespołu Terenowego: Radosław Szewczak, tel.: 22 379 45 92

                                                        R.Szewczak@wtbs-kwatera.pl

 

Informacje ogólne:

Budynki mieszkalne oddane zostały do użytkowania z dniem 27.03.2006r.
Osiedle mieszkaniowe na gwarancji do 30.11.2011r.
Gwarant: Mitex S.A.
 
 

Zasób mieszkaniowy:

  • liczba budynków - 11
  • liczba mieszkań - 288
  • Pum=16.396,90m2

 

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła, gazu, wody wraz z odprowadzeniem ścieków, zużycia energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości stałych w zasobach Wojskowego TBS „KWATERA” Sp. z o.o.

 

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła, gazu, wody wraz z odprowadzeniem ścieków, zużycia energii elektrycznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów dodatkowych usług w zasobach Wojskowego TBS „KWATERA” Sp. z o.o.

 

"Kwatera" - zarządzanie nieruchomościami Warszawa

Galeria